Nyheder 2019


Tørring-Uldum Kunstforening

Nyhedsbrev marts 2019


Bestyrelsen har udarbejdet følgende program for i år:

Påskeudstillingen. Se mere her.


Vi er stolte af at kunne præsentere fire spændende kunstnere:


Britta Enemark Olsen– billedkunstner

Britta har eget galleri og værksted i Horsens. Fuldtidskunstner og underviser. Uddannet på Århus Kunstakademis 4-årige malerlinie. Uddannet indendørsarkitekt. Optaget i KKS og ProKK. Repræsenteret i bogen ”101 kunstnere” 2013. Arbejder gerne i temaer i en længere periode med et særligt udsyn eller perspektiv på et emne og stemning og bliver ved, til alle facetter er arbejdet ud igennem penslen. Inspirationen findes i hverdagen i Danmark eller Frankrig eller i en af hendes mange rejser til fjerne egne. Her konfronteres kunstneren med nye verdenssyn og kulturer. Det er især i storbyens pulserende liv, med dets mange facetter, hun får øje på livets lyse og mørke sider. Hendes billedfortælling tager afsæt i virkelige oplevelser som bearbejdes til den stem-ning, hun gerne vil opnå i malerierne. Hun er figurativ, næsten naturalistisk, med et tvist.

Har udstillet i adskillige kunstforeninger og gallerier og har udført mange bestillingsopgaver, ligesom hendes værker er at finde mange steder rundt i Danmark.


Birthe Nissen - billedkunstner

Birthe er tilknyttet Atelier 8 til 3, Granhøjvej 8 i Silkeborg, hvor hun deler atelier med andre malere. Deltidskunstner. Uddannet billedkunst-lærer og har deltaget i adskillige kurser på Randers kunstskole og Århus kunstakademi. Har selv undervist på AOF. Foretrukne motiver er dyr og mennesker, både portrættet og bevægelsen. Inspirationen er mennesker og den natur vi er omgivet af. Er optaget af naturens forskellige rum og mellemrum. Dufte og lyde, lyset og stilheden. Har arbejdet med oliemaleriet i 25 år og tegnet og malet i mere end 40 år. Er fast tilknyttet galleri-er, har udstillet i kunstforeninger og andre udstillingssteder.


OBS! PORTRÆTTEGNING: Du kan, på udstillingen i Aale, få tegnet dit (eller en andens) portræt LANGFREDAG den 19. april, kl.  12 – 16. Birthe tager 150 kr. pr. portrættegning.


Lisbeth Petersen - billedkunstner   

Lisbeth bor i Børkop. Tager udgangspunkt i abstraktionen og det ekspressionistiske univers og skaber sine værker i en verden af fragmenter og poetisk vildskab. Er tilknyttet gallerier og har siden 2012 udstillet i både ind- og udland.


Søren Rundstrøm - keramiker

Søren bor i Gørding og har eget værksted. Arbejder hovedsageligt med rakubrændt keramik og finder inspiration i hverdagen…. Kan en tanke eller et begreb omsættes til et keramisk værk? Kan man give et dyr et humoristisk udseende eller kan man skabe en figur med et harmonisk udseende? Er optaget af de runde former, som ofte i værkerne symboliserer jorden i forbindelse med en tanke eller en bekymring – og ofte med små mennesker, der deler hans nysgerrighed eller bekymring. Er fast tilknyttet gallerier og har udstillet et stort antal steder siden 2014.


Sommerudflugt(er) 2019.


Uldum kirkes nye altertavle. Se mere her.

Den 7. maj kl. 19 (tirsdag) skal vi se Uldum kirkes nye altertavle. Præst Annette Lyster-Clausen vil fortæl-le om Bertil Vieliens fantastiske værk opført i glas. Vi slutter af med kaffe i konfirmandstuen. (Gratis for alle)


Galleri Galschiøt. Se mere her.

Den 2. juni (søndag kl. 11.30) skal vi med bus til Odense for at se et af Danmarks største kunstværksteder, Galleri Galschiøt. Der vil være rundvisning ved medarbejder gennem 19 år Niaz Bayati.


Censureret udstilling i uge 42. Se mere her.

Indlevering og censurering finder sted henholdsvis den 4. og 5. oktober 2019 – se hjemmeside og Facebook.


Øvrige udstillingssteder.

Uldum Mølle: (2 årlige udstillinger) 1. halvår: Gitte fra Galleri Lynggaard


Middelfart Sparekasse:

Udstilling i sparekassens Uldum afdeling, som kan ses i åbningstiden. P.t.: Birthe D. Dueholm

Det tilstræbes at lave 4 udstillinger om året.

Tørring-Uldum Kunstforening          Kildebakken 11, 7171 Uldum      Tlf.: 21784556       E-mail: risvigt@gmail.com