Tørring-Uldum Kunstforening

Tørring-Uldum Kunstforening

Åben Censureret Udstilling

2017

I perioden søndag den 15. oktober

til søndag den 22. oktober 2017 (uge 42).

Indlevering til censurering fredag den 6. oktober 2017 .

Censurering lørdag den 7. oktober 2017

  Udstillingsbetingelser.

 

 

Tilmeldingsblanketten hentes på nedenstående - "indleveringsseddel til udstilling" - Kan du ikke selv printe ud, kan du få tilsendt en ved henvendelse til Thyge Risvig Tlf. 21 78 45 56 eller risvigt@gmail.com

 

Tilmeldingsblanketten udfyldes med blokbogstaver og afleveres sammen med værkerne. Tilmeldingsgebyret på 300,00kr betales kontant ved indleveringen. Ved postsendte værker skal der yderligere erlægges kr. 75 eller i alt 375 til diverse omkostninger som indsættes på konto 0755-8775620417.

For yderligere oplysninger rettes der henvendelse til Thyge Risvig tlf. 21 78 45 56

Husk at tage kopi til dig selv

 Indleveringen.

Værkerne skal indleveres fredag den 6. oktober 2017 mellem kl. 15.00 og 18.00 i Åle Minihal.

Pogensvej 5, Åle, 7160 Tørring.

 

Der kan højst indleveres 5 værker pr. blanket, og de skal være forsynet med fortløbende numre, Alle værker skal være klargjort til ophængning og udstilling. Øskner må ikke stikke uden for rammen.

 

Husk navn, adresse , evt .titel samt pris, såfremt de antagne værker må sælges (se tilmeldingsblanketten) Der skal desuden afleveres en adresseret og frankeret svarkuvert. Postindleverede værker til udstillingen sendes til Thyge Risvig, Kildebakken 11, 7171 Uldum. Værkerne skal være modtaget senest torsdag den 5. oktober 2017 og hvis evt. værker skal returneres skal der være vedlagt returseddel samt betalt porto

 

 

 

 

 

 

 

 

Censurering.

 Censureringen finder sted lørdag den 7. oktober 2017  fra kl. 10.00 og foregår som åben censurering, dvs. at foreningens medlemmer samt kunstnere, der har indleveret værker, kan overvære censureringen og høre censorernes kommentar.    frokostpause ca. kl. 12.00 til 13.00.

 

Censorer

 

Censorer ved udstillingen er: maler Jørgen Mikael Andersen, Århus kunstakademi og grafiker Bo Mølgaard, København

 

 

Der er fernisering Søndag den 15. oktober kl. 14-16

 

Antagne værker kan først udleveres efter at udstillingen er slut,

søndag den 22. oktober fra kl. 17

 

Vinderpris til ´Årets Kunstværk`

Blandt de deltagende kunstnere udpeger censorerne `Årets Kunstværk 2017 `. Prisen er på kr. 2.500.00 og bekendtgøres / overrækkes ved ferniseringen.

 

 

 

Åbningstider

17-22 oktober kl. 13-17 (mandag lukket)

 

Salg / Salgspriser.

Salgspriser anføres på tilmeldingsblanketten. Værker der ikke er til salg, anføres som `privateje `. Ved evt. salg beregner Tørring-Uldum Kunstforening sig 20% af salgsprisen i provision.

 

PR.

Tørring-Uldum Kunstforening sørger for PR, invitationer, ophængning af arbejder samt pasning af udstilling. Kunstforeningen forbeholder sig copyright til alle udstillede værker.

Risiko og forsikring.

Indsenderne må selv forsikre deres værker. Tørring-Uldum Kunstforening kan ikke påtage sig ansvar for evt. skader eller bortkomst af værker. ( Der er alarm på i både udstillings - og opbevaringslokale ).

Yderligere oplysninger.

Thyge Risvig, Risvigt@gmail.com, tlf. 21 78 45 56

Vi ønsker alle en god censur og en vellykket udstilling.