Censureret Udstilling

 

Tørring-Uldum Kunstforening

 

I perioden søndag den 14. oktober - søndag den 21. oktober 2018 (uge 42).

Åbningstider: 16-21 oktober kl. 13-17 (mandag lukket)

 

Indlevering til censurering fredag den 5. oktober 2018 .

 

Censurering lørdag den 6. oktober 2018

Udstillingsbetingelser

 

Tilmeldingsblanketten hentes her

Kan du ikke selv printe ud, kan du få tilsendt blanketten ved henvendelse til Thyge Risvig Tlf. 21 78 45 56 eller risvigt@gmail.com

Tilmeldingsblanketten udfyldes med blokbogstaver og afleveres sammen med værkerne. Tilmeldingsgebyret på 300,00kr betales kontant ved indleveringen. Ved postsendte værker skal der yderligere erlægges kr. 75 eller i alt kr. 375 til diverse omkostninger.

Beløbet indsættes på konto: 0855-8775620417.

For yderligere oplysninger rettes der henvendelse til:

Thyge Risvig tlf. 21 78 45 56.

 

Værkerne skal indleveres fredag den 5. oktober 2018 mellem kl. 15.00 og 18.00 i

Åle-Hjortsvang Minihal.

Pogensvej 5, Åle

7160 Tørring.

Der kan højst indleveres 5 værker pr. blanket, og de skal være forsynet med fortløbende numre. Alle værker skal være klargjort til ophængning og udstilling. Øskner må ikke stikke uden for rammen.

Husk navn, adresse, evt. titel samt pris, såfremt de antagne værker må sælges (se tilmeldingsblanket).

 

Postindleverede værker til udstillingen sendes til Thyge Risvig, Kildebakken 11, 7171 Uldum. Værkerne skal være modtaget senest torsdag den 4. oktober 2018. Hvis værker skal returneres, skal der være vedlagt returseddel samt betalt porto.

Censurering

Censureringen finder sted lørdag den 6. oktober 2018 fra kl. 10.00 og foregår som åben censurering, dvs. at foreningens medlemmer samt kunstnere, der har indleveret værker, kan overvære censureringen og høre censorernes kommentar. Frokostpause ca. kl. 12.00 til 13.00.

Censorer ved udstillingen er:

Mia Christina Broe Jakobsen, Mag. Art. med speciale i formidling

Se CV: her

Annette Hornskov Mørk, billedkunstner

Se CV: her

 

Fernisering

Der er fernisering Søndag den 14. oktober kl. 14-16

Antagne værker kan først udleveres efter at udstillingen er slut, søndag den 21. oktober fra kl. 17

Vinderpris til ´Årets Kunstværk` sponseret af Middelfart Sparekasse

Blandt de deltagende kunstnere udpeger censorerne Årets Kunstværk 2018. Prisen er på kr. 2.500.00 og bekendtgøres/overrækkes ved ferniseringen.

Salg/Salgspriser

Salgspriser anføres på tilmeldingsblanketten. Værker der ikke er til salg, anføres som`privateje`. Ved evt. salg beregner Tørring-Uldum Kunstforening sig 20% af salgsprisen i provision.

PR

Tørring-Uldum Kunstforening sørger for PR, invitationer, ophængning af arbejder samt pasning af udstilling. Kunstforeningen forbeholder sig copyright til alle udstillede værker.

Risiko og forsikring

Indsenderne må selv forsikre deres værker. Tørring-Uldum Kunstforening kan ikke påtage sig ansvar for evt. skader eller bortkomst af værker. (Der er alarm i både udstillings - og opbevaringslokale).

Yderligere oplysninger

Thyge Risvig, Risvigt@gmail.com, tlf. 21 78 45 56.

Vi ønsker alle en god censur og en vellykket udstilling.

Censureret Udstilling

Tørring-Uldum Kunstforening Kildebakken 11, 7171 Uldum Tlf.: 21784556 E-mail: risvigt@gmail.com