2018

Tørring-Uldum Kunstforening

Torsdag d. 29. november 2018, kl. 19.30

på Uldum Mølle, Skolegade


Kære medlemmer

Så er det igen ved at være tid til den årlige generalforsamling.

Vi - i bestyrelsen, håber at I har tid og lyst til at deltage.

 

Kom og giv os ris, ros, tilbagemeldinger, ideer osv.


Sidst men ikke mindst deltager alle fremmødte medlemmer i lodtrækningen om indkøbte værker …

I år 6 værker blandt fremmødte, samt 3 værker blandt alle medlemmer.

Vinder du, vælger du først.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens årsberetning.

3. Regnskabsaflæggelse for det forløbne år.

4. Budget for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 3 HHV. 4 jf. § 4 samt 2 suppleanter**) og 2 revisorer.   

På valg er Frank Norman (ønsker ikke genvalg), Ragnhild Hansen og Lisbeth Stoumann (modtager genvalg) 

Suppleanter: Lillian Madsen - Else Fredlev – Betty Ellebæk

7. Eventuelt.

8. Kaffe og udlodning af indkøbt kunst.


Med venlig hilsen bestyrelsen

Thyge Risvig


 


 Tørring-Uldum Kunstforening                         Kildebakken 11, 7171 Uldum                                    Tlf.: 21784556                        E-mail: risvigt@gmail.com