Betingelser

Tørring-Uldum Kunstforening

Betingelser for deltagelse i åben censureret udstilling i uge 42.


Åbningstider: d. 15.-20. oktober kl. 13-17 (mandag lukket)


Indlevering til censurering fredag den 4. oktober 2019.

Censurering lørdag den 5. oktober 2019


Tilmeldingsblanketten kan ses og udskrives her.

  

Kan du ikke selv printe ud, kan du få tilsendt en ved henvendelse til Thyge Risvig Tlf. 21 78 45 56 eller risvigt@gmail.com


Tilmeldingsblanketten udfyldes med blokbogstaver og afleveres sammen med værkerne. Tilmeldingsgebyret på 300,00 kr. betales kontant ved indleveringen. Ved postsendte værker skal der yderligere betales 75 kr., -i alt 375, til diverse omkostninger, som indsættes på konto 0855-8775620417.


For yderligere oplysninger rettes der henvendelse til

Thyge Risvig, tlf. 21 78 45 56.


Indleveringen.

Husk at tage kopi af Tilmeldingsblanketten til dig selv.


Værkerne skal indleveres fredag den 4. oktober 2019 mellem kl. 15.00 og 18.00 i Åle-Hjortsvang Minihal, Pogensvej 5, Åle, 7160 Tørring.


Der kan højst indleveres 5 værker pr. blanket, og de skal være forsynet med fortløbende numre. Alle værker skal være klargjort til ophængning og udstilling. Øskner må ikke stikke uden for rammen.


 Husk navn, adresse, evt. titel samt pris, hvis de antagne værker må sælges (se tilmeldingsblanketten).


Tlf. nr. samt mail adr. skal fremgå tydeligt af tilmeldingsblanketten. Blokbogstaver. (Bruges til tilbagemelding efter censureringen.)


Postindleverede værker sendes til Thyge Risvig, Kildebakken 11, 7171 Uldum. Værkerne skal være modtaget senest torsdag den 3. oktober 2019 og hvis evt. værker skal returneres skal der være vedlagt returseddel samt betalt porto.


Censurering

Censureringen finder sted lørdag den 5. oktober 2019 fra kl. 10.00 og foregår som åben censurering, dvs. at foreningens medlemmer samt kunstnere, der har indleveret værker, kan overvære censureringen og høre censorernes kommentar. Frokostpause ca. kl. 12.00 til 13.00.


Censorer

I 2019 er censorerne: grafisk designer og art director Vivi Haacke www.haacke.dk og billedkunstner og grafisk formgiver Verner Brems www.vernerbrems.dk


Der er fernisering Søndag den 13. oktober kl. 14-16.


Antagne værker kan først udleveres efter at udstillingen er slut, søndag den 20. oktober fra kl. 17.


Middelfart Sparekasse Vinderpris til ´Årets Kunstværk`

Blandt de deltagende kunstnere udpeger censorerne `Årets Kunstværk 2019 `. Prisen er på kr. 2.500.00 og bekendtgøres / overrækkes ved ferniseringen.


Salg/Salgspriser

Salgspriser anføres på tilmeldingsblanketten. Værker der ikke er til salg, anføres som `privateje `. Ved evt. salg beregner Tørring-Uldum Kunstforening sig 20% af salgsprisen i provision.


PR

Tørring-Uldum Kunstforening sørger for PR, invitationer, ophængning af arbejder samt pasning af udstilling. Kunstforeningen forbeholder sig copyright til alle udstillede værker.


Risiko og forsikring

Indsenderne må selv forsikre deres værker. Tørring-Uldum Kunstforening kan ikke påtage sig ansvar for evt. skader eller bortkomst af værker. (Der er alarm på i både udstillings - og opbevaringslokale).


Yderligere oplysninger

Thyge Risvig, Risvigt@gmail.com, tlf. 21 78 45 56

 

Vi ønsker alle en god censur og en vellykket udstilling.

 

Tørring-Uldum Kunstforening                         Kildebakken 11, 7171 Uldum                                    Tlf.: 21784556                        E-mail: risvigt@gmail.com