Generalforsamling

Generalforsamling

Meld dig ind i Kunsforeningen.

Det koster KUN 200 kr. årligt.

Se alle dine fordele ved at blive medlem!

Kunstforeningens generalforsamling bliver sædvanligvis bakket utroligt godt op af de trofaste medlemmer. Således også ved generalforsamlingn i november 2019.


Her ses de tilstedeværende vinderne af årets indkøbte værker.

Torsdag d. 29. november 2018, kl. 19.30 Uldum Mølle, Skolegade


Kære medlemmer

Så er det igen ved at være tid til den årlige generalforsamling.

Vi - i bestyrelsen, håber at I har tid og lyst til at deltage.


Kom og giv os ris, ros, tilbagemeldinger, ideer osv.

 

Sidst men ikke mindst deltager alle fremmødte medlemmer i lodtrækningen om indkøbte værker …

I år 6 værker blandt fremmødte, samt 3 værker blandt alle medlemmer.

Vinder du, vælger du først.


Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens årsberetning.

3. Regnskabsaflæggelse for det forløbne år.

4. Budget for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 3 HHV. 4 jf. § 4 samt 2 suppleanter**) og 2 revisorer.   

På valg er Frank Norman (ønsker ikke genvalg), Birthe Sandahl, Lone Henningsen og Lisbeth Stoumann (modtager genvalg) 

Suppleanter: Lillian Madsen - Else Fredlev – Betty Ellebæk

7. Eventuelt.

8. Kaffe og udlodning af indkøbt kunst.


Med venlig hilsen bestyrelsen

Thyge Risvig