2019

Generalforsamling

Generalforsamlingen

Rask Mølle Hallen Skolebakken 1

8763 Rask Mølle.

Torsdag d. 28, november 2019 kl. 19:30.Kære medlemmer

Så er det igen ved at være tid til den årlige generalforsamling.

 

Vi - i bestyrelsen, håber at I har tid og lyst til at deltage.

 

Kom og giv os ris, ros, tilbagemeldinger, ideer osv.

 

Sidst men ikke mindst deltager alle fremmødte medlemmer i lodtrækningen om indkøbte værker …

I år 6 værker blandt fremmødte, samt 3 værker blandt alle medlemmer.

Vinder du, vælger du først.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens årsberetning.
  3. Regnskabsaflæggelse for det forløbne år.
  4. Budget for det kommende år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 3 HHV. 4 jf. § 4 samt 2 suppleanter**) og 2 revisorer.   

På valg er Thyge Risvig, Margit Gejel, Ragnhild Hansen

Suppleanter: Hans Kjær, Annette Sander

  1. Eventuelt.
  2. Kaffe og udlodning af indkøbt kunst. ( her vil vi afholde aktion over 2 værker af ægteparret fra Nissernes gård 1 af Lilly Katharina Siticum og 1 af Max Reinhardt

 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen

Thyge Risvig