2021

Generalforsamling

Generalforsamling

Torsdag d. 25. november 2021, kl. 19.30 i biblioteket på

Aale-Hjortsvang Skole

 

I år trækker vi lod om 6 værker blandt fremmødte, samt 3 værker blandt alle medlemmer.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens årsberetning.
  3. Regnskabsaflæggelse for det forløbne år. (og 2020)
  4. Budget for det kommende år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 3 HHV. 4 jf. § 4 samt 2 suppleanter**) og 2 revisorer.   

På valg er: Birthe Sandahl, Else Fredlev, Lone Henningsen, Hans Kjær. 

Suppleanter:

  1. Eventuelt.
  2. Kaffe og udlodning af indkøbt kunst.

 

Med venlig hilsen bestyrelsen

Thyge Risvig